Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

Protokollen NOHPO ALL 2008 och ALLTogether innehåller inte bara behandlingsprotokollen utan också utmärkt information om ingående läkemedel. Protokollens bilagor är uppdelade i obligatoriska bilagor, som utgör del av protokollet, och rådgivande bilagor som kan ersättas med nationella eller lokala dokument. Bilagorna avhandlar speciella behandlingssituationer och biverkningar. Samtliga dessa dokument rekommenderas varmt och de kan även ge allmän information vid behandling av patienter med ALL. De finns tillgängliga på universitetsklinikerna och hos de kollegor som deltar i behandlingen av patienter enligt protokollen.

EWALL-gruppen håller på att slutföra europeiska rekommendationer som ännu inte är publicerade. För allogen hSCT rekommenderas EWALL:s och EBMT:s gemensamma publikation (Giebel et al., 2019).