Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

Protokollet ALLTogether innehåller inte bara behandlingsprotokollen utan också utmärkt information om ingående läkemedel. Protokollens bilagor är uppdelade i obligatoriska bilagor, som utgör del av protokollet, och rådgivande bilagor, som kan ersättas med nationella eller lokala dokument. Bilagorna avhandlar speciella behandlingssituationer och biverkningar. Samtliga dessa dokument rekommenderas varmt och de kan även ge allmän information vid behandling av patienter med ALL. De finns tillgängliga på universitetsklinikerna och hos de kollegor som deltar i behandlingen av patienter enligt protokollet.

För allo-HSCT rekommenderas EWALL:s och EBMT:s gemensamma publikation 50.