Till sidinnehåll

Autolog hematopoetisk stamcellstransplantation

Rekommendation

Autolog HSCT rekommenderas för närvarande inte i standardbehandling vid ALL.