Till sidinnehåll

Autolog hematopoetisk stamcellstransplantation

Rekommendation

Ph-negativ B-ALL eller T-ALL

  • Ej rekommenderat

Ph-positiv ALL förutsatt MRD-negativitet

  • Om lämplig donator för allo-hSCT saknas
  • Äldre patient eller samtidig samsjuklighet som gör att allo-hSCT bedöms olämplig

För patienter som uppnått MRD-negativitet men saknar lämplig donator kan man överväga auto-hSCT efterföljt av tillsvidarebehandling med imatinib (Giebel et al., 2018) som alternativ till fortsatt behandling enligt påbörjat protokoll och tillsvidare behandling med TKI. Auto-hSCT kan även övervägas för något äldre patienter, eller patienter med samsjuklighet under förutsättning att MRD-negativitet uppnåtts. Vid positiv MRD, oavsett nivå och metod, rekommenderas inte auto-hSCT.