Till sidinnehåll

Radiologisk diagnostik

MRT-protokoll för primär malign hjärntumör

 • T2 FLAIR: helst 3D-volym med rekonstruktioner i tre plan: axial, koronal och sagittal (alternativt interaktiv rekonstruktion i PACS).
 • T2: åtminstone axial.
 • T1: 3D före och efter gadoliniumkontrastmedelsinjektion (Gd): T1-sekvens före Gd kan utföras med gradientekoteknik (gre), men T1Gd-sekvenserna utförs helst med turbo spin eko-teknik och rekonstrueras i tre plan (T1 gre ger bättre kontrast mellan grå och vit substans men kontrastuppladdning framträder inte alltid på denna sekvens).

  En T1Gd-03D-volym kan även behövas som underlag för neuronavigation under operationen. För neuronavigationen krävs att bilderna inkluderar näsa, nacke och öron samt luft ovan hjässan.

 • DWI: diffusionsviktad sekvens.
 • Perfusion: helst även preoperativt men framför allt på postoperativa undersökningar.
 • Vid behov MRT-angiografi för avbildning av blodkärl och susceptibilitetsviktad sekvens för bedömning av kalk och hemosiderin.
 • Vid påvisad eller misstänkt hjärntumör med hög risk för spridning via likvorvägarna (ependymom, medulloblastom och germinalcellstumörer) bör även spinalkanalen undersökas, där minimal utredning innehåller sagittal T1-viktad sekvens efter kontrastmedelstillförsel.

Rekommenderad upplösning: för 3D-sekvenser isotrop voxelstorlek cirka 1 mm och för 2D-sekvenser förslagsvis 4 mm snittjocklek.

Utöver dessa sekvenser kan det preoperativt även vara av värde att utföra mer avancerade sekvenser såsom ”diffusion tensor imaging ” (DTI) (minst 25 riktningar) med traktografi och fMRI för att lokalisera funktionellt viktiga områden, eller MRT-spektroskopi (MRS), för differentialdiagnostiska överväganden. Sådana undersökningar utförs oftast på högspecialiserade enheter med neuroradiologisk inriktning.

Checklista för radiologiskt utlåtande

Radiologen bör avge ett strukturerat utlåtande där följande information ingår:

 • Undersökning utförd före och efter intravenös kontrastmedelsinjektion.
 • Datum och ort för föregående undersökning.
 • Tumörens läge, särskilt i förhållande till viktiga funktioner (motorik, sensorik, språk, syn).
 • Kontrastuppladdning (ja/nej, karaktär).
 • Storlek av kontrastuppladdande och icke-kontrastuppladdande komponenter.
 • Peritumoralt ödem (kan dock vara svårt att skilja från icke-kontrastuppladdande tumör och dessutom infiltrerar tumörceller ofta ödemet kring höggradiga gliom).
 • Expansiv effekt.
 • Eventuell perfusionsökning.
 • Bedömning: baserad på radiologiska fynd tillsammans med kliniska upplysningar (sannolik diagnos, oförändrat/marginell progress/tydlig progress/subtotal regress/total regress).

MRT-protokoll för spinala gliom

 • T2 STIR (Short TI Inversion Recovery) sagittal
 • T2 tse sagittal
 • T1 sagittal före och efter kontrastmedelsinjektion
 • T1 axial före och/eller efter kontrastmedelsinjektion
 • T2 gradientekoaxial vid behov