Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

Observera att vårdprogramgruppen inte kan ta ansvar för innehållet i litteratur och länkar. Vårdprogramgruppen bevakar kontinuerligt nya rön och tar in dessa i rekommendationerna.

Böcker:

WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Editors Louis, Ohgaki, Wiestler, Cavanee, Ellison, Figarella-Branger, Perry, Reifenberger, von Deimling. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2016.

Brain Tumours. Editors Kaye and Laws, 3rd edition. Elsevier Ltd 2012.

Publikationer med data från nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer:

Asklund et al. Brain tumors in Sweden: Data from a population-based registry 1999-2012. Acta Oncol 2014 Nov 10:1-8.

Asklund et al. Considerable improvement in survival for patients aged 60-84 years with high grade malignant gliomas -- data from the Swedish Brain Tumour Population-based Registry. Acta Oncol 2013;52:1041-3.

Asklund et al. Överlevnaden vid maligna gliom har ökat de senaste tio åren. Läkartidningen 2012;109:875-878.

Bergenheim et al. Registrering av primära hjärntumörer mått på nationell vårdkvalitet. Läkartidningen 2007;104(5):332-341.

23.1

Relevanta länkar