Till sidinnehåll

Handhavande av TTFields

Hantering av TTFields /Optune

Patienter med nydiagnostiserat glioblastom, efter avslutad strålbehandling till 60 Gy, med konkomitant temozolomid, kan vara aktuella för behandling med TTFields (Tumour treating Fields, Optune) samtidigt med postoperativ cytostatikabehandling med temozolomid.

Behandling med TTFields är inte avsedd för patienter som är under 18 år eller gravida, eller som har någon annan neurologisk sjukdom, en inplanterad enhet t.ex. hjärnstimulator eller pacemaker, en skalldefekt såsom avsaknad av benlock, metallfragment (kulfragment) i hjärnan eller känslighet för ledande hydrogeler.

Optune är en bärbar medicinskteknisk produkt, som avger elektriska fält (Tumour Treating Fields - TTFields) till tumören genom keramiska gelplattorsom fästs på skalpen. TTFields sänds med en frekvens på 200kHz och en utgående RMS-effekt på ≤ 707 mA. Enheten drivs med uppladdningsbara litiumbatterier eller vanlig nätanslutning. Batterierna räcker i cirka 2–3 timmar. Behandlingen bör pågå i minst 18 timmar/dygn för optimal effekt. De keramiska gelplattorna ska bytas 2 gånger/vecka och då ska också skalpen rakas.

Biverkningar förekommer, framför allt rodnad i huden på skalpen under de keramiska gelplattorna. I studien förekom också psykiska störningar och biverkningar från nervsystemet oftare än hos kontrollgruppen.

Optune – en medicinteknisk produkt

Information om Optunebehandling till patienter och närstående. Broschyren är framtagen av Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer, 2019-06-02.

Ladda ner broschyren som pdf