Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

I årsrapporten för CNS-tumörer ingår följande kvalitetsindikatorer:

  • Postoperativ MDK
  • Kontaktsjuksköterska
  • Tid från radiologisk diagnos till operation, högmaligna gliom
  • Tid från operation till PAD-svar, högmaligna gliom
  • Tid från operation till start av strålbehandling eller cytostatikabehandling, högmaligna gliom
  • Tid från behandlingsbeslut till operation, lågmaligna gliom
  • Tid från operation till start av strålbehandling eller cytostatikabehandling, lågmaligna gliom

Dessutom följs:

  • indikatorer som är relaterade till PROM/PREM utifrån livskvalitetsformulär inom CNS-tumörregistret (3 + 12 månader efter kirurgi)
  • tid från första röntgenundersökning till operation, högmaligna tumörer.

När patientöversikten är etablerad planerar man även att följa upp utfallet av livskvalitetsformulären.

 

För god måluppfyllelse ska 80 % av patienterna uppfylla målen.

 

Mål för ledtider för handläggning av CNS-tumörer.