Till sidinnehåll

Remissvägar ny medicinsk bedömning

Stockholm

Neurokirurgiska kliniken/terapirond
R3:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Lund

Neuroonkologrond
VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, eller
Neurokirurgiska kliniken
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Göteborg

Tumörronden
Neurologkliniken
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Umeå

Lunga/CNS/Tyreoidea-sektionen, Cancercentrum

eller MDK hjärntumör

eller Neurocentrum, neurokirurgi

Norrlands universitetssjukhus

901 85 Umeå

Linköping

Regional neuroonkologikonferens
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Uppsala

CNS-tumörronden
Neurokirurgiska kliniken eller Onkologikliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Örebro

MDK Hjärntumörer

Onkologiska kliniken eller Neurokirurgiska sektionen ANIVA

Universitetssjukhuset

701 85 Örebro

Gammaknivs-
behandling

Gammaknivsenheten
Neurokirurgiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm