Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor.

I motsatts till vad som är känt för flera andra cancerformer finns det inga etablerade kopplingar mellan risken att få en hjärntumör och vanliga livsstilsfaktorer såsom kost, alkohol och rökning. Den enda kända yttre riskfaktorn för hjärntumör är joniserande strålning. Forskning har även visat en minskad risk för gliom hos individer med astma och/eller allergi (Ostrom et al., 2019).