Till sidinnehåll

Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov

Länk till broschyren på Socialstyrelsens hemsida.

Under detta vårdprograms giltighetstid kan RCC i samverkan komma att överta ansvaret för broschyren om PSA-prov, vilket i så fall medför att innehållet uppdateras och att broschyren byter namn.

 

Framsidan av Socialstyrelsens broschyr