Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Akut myeloisk leukemi, AML

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2021-06-29.

Standardiserat vårdförlopp akut leukemi

Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) och är fastställt av RCC i samverkan 2018-10-30.

Kortversion och kodningsvägledning hittar du på cancercentrum.se

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.