Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

27.1

Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi (SFH)

Kvalitetsindikator

Målnivå

Andel patienter registrerade i AML-registret inom 3 respektive 12 månader efter diagnos

> 70 % respektive

> 95 %

Andel patienter under 80 år med cytogenetisk analys vid diagnos

> 80 %

Överlevnad 30 dagar efter diagnos

> 80 %

27.2

Andra kvalitetsparametrar som följs i kvalitetsregistret

Kvalitetsindikator

Målnivå

Tid från diagnos till behandlingsstart (patienter < 70 år, ej patienter för primär palliation)

90 % inom 5 dagar

Överlevnad 1 år efter diagnos (alla patienter)

≥ 40 %

Överlevnad 3 år efter diagnos (alla patienter)

≥ 25 %

Tid från CR 1 till hSCT* (patienter som genomgår hSCT* i CR1)

< 90 dagar hos 80 %

Andel patienter med kurativ behandlingsintention inkluderade i behandlingsstudie för primärterapi

≥ 10 %

Andel patienter med kurativ behandlingsintention där molekylärgenetisk analys** utförts vid diagnos

≥ 80 %

* Omnämns som ”SCT” i kvalitetsregistret
** Molekylärgenetisk analys inkluderar inte kromosomanalys

27.3

Kvalitetsindikator för nationell uppföljning av standardiserat vårdförlopp för AML

Kvalitetsindikator för nationell uppföljning av standardiserat vårdförlopp för AML följs upp i databasen för SVF.

Ledtid

Målnivå

Från beslut välgrundad misstanke till start av leukemispecifik behandling

9 kalenderdagar


Se även Standardiserat vårdförlopp för AML.