Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

26.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala läkarrepresentanterna i vårdprogramgruppen, vilka samtliga även är medlemmar i Svenska AML-gruppens styr­grupp, är kliniskt erfarna specialister i hematologi och utsedda av sina respektive sjukvårds­regioner. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länshematologiska enheter. Utöver detta har en hematologisjuksköterska och en represen­tant för patientföreningen (Blodcancerförbundet) deltagit i vårdprogramgruppens arbete. Därutöver har fem erfarna diagnostiker aktivt medverkat i arbetet med avsnitten om hematopatologisk och genetisk diagnostik inklusive MRD.

26.2

Vårdprogramgruppen

Inger Andersson, sjuksköterska, fil.dr i omvårdnad
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petar Antunovic*, överläkare
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Jörg Cammenga, professor, överläkare
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Deneberg*, med.dr, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hege Garelius*, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kerstin Holmberg, Stockholm, patientrepresentant
f.d. ordförande i Blodcancerförbundet

Martin Höglund*, docent, överläkare (ordf. vårdprogramgruppen)
Hematologisektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gunnar Juliusson*, professor, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Jädersten, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Vladimir Lazarevic, med.dr., överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sören Lehmann, professor, överläkare
Hematologisektionen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Cecilia Kämpe Björkvall,överläkare
Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lars Möllgård, docent, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bertil Uggla, med.dr, överläkare
Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Lovisa Wennström, med.dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Emma Ölander, överläkare
Hematologisektionen, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

* = huvudansvarig för respektive sjukvårdsregion i arbetet med vårdprogrammet

Språkkonsult Ulrika Berg Roos har redigerat språket och förbätt­rat layouten. Vårdprogramsekreterare Ann-Sofi Oddestad har hjälpt till med referenshanteringen. RCC Syd har som stödjande RCC, genom verksamhetsutvecklare Annika Wendt-Wesén, organiserat re­missrundorna. Vårdprogramgruppens arbete med det nationella vårdprogrammet för AML har bedrivits på uppdrag av RCC i samverkan där Helena Brändström varit projektledare.

26.3

Adjungerade författare

Panagiotis Baliakas, med.dr, specialistläkare Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Lucia Cavelier, docent, sjukhusgenetiker Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mats Ehinger, docent, överläkare Klinisk patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Thoas Fioretos, professor, överläkare Klinisk genetik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Linda Fogelstrand, docent, specialistläkare i klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Ehinger och Linda Fogelstrand har deltagit i arbetet med avsnitten om hematopatologi och flödescytometrisk diagnostik inklusive MRD. Thoas Fioretos, Linda Fogelstrand, Lucia Cavelier och Panagiotis Baliakas har medverkat i avsnitten om genetisk diagnostik inklusive. utredning av ärftlig AML.

26.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramsarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra ex­terna parter. Vård­programgruppens ordförande (MH) har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Akinon, Aprea, Celgene och Janssen-Cilag. Svenska AML-gruppen har mottagit ovillkorade bidrag för utbildningsaktiviteter från Amgen, Celgene, Janssen-Cilag, MSD, NordMedica och Sanofi. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan fås från RCC Syd.

Nästa kapitel
Bilaga I: Funktionsstatus enligt WHO