Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinära konferenser

Slutgiltig diagnos av AML, inklusive korrekt subklassificering och riskstratifiering (se kapitel 7 Riskgruppering och indikationer för allo-SCT i CR-1), innebär en sammanvägning av sjukhistoria (tidigare cytostatika- eller strålbehandling, MDS eller MPN), morfologi, immunfenotyp, cytogenetik och molekylärgenetiska fynd där NGS-baserade genpaneler nu ingår i diagnostiken. Detta kräver väl utvecklade lokala och regionala rutiner för samarbetet mellan kliniska hematologer och involverade diagnostiska specialiteter, framför allt hematopato­logi och klinisk genetik. Goda erfarenheter finns här av gemensamma lokala eller regionala telemedicinska ron­der.

Beslutet att genomföra eller avstå från allo-SCT är mycket avgörande och ibland svårt. Beslutet innefattar alltid ett ingående samråd mellan den primärt ansvariga hematologen, patienten och det transplanterande teamet.

Vid mer behandlingsorienterade multidisciplinära konferenser bör alltid den primärt ansvariga hematologen, som är väl insatt i patientens funktionsstatus och samsjuklighet, delta. Det är önskvärt att även patientens kontaktsjuksköterska deltar.

Nästa kapitel
9 Primär behandling