Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förslag på fördjupning

25.1

Litteratur

Blodets sjukdomar. Svensk lärobok i hematologi, Redaktörer Gahrton och Juliusson, 2012, Studentlitteratur.

Lärobok i Internmedicin (avsnittet om hematologi), red. Dahlström, Kechagias, Stenke et al., 2018, Libers förlag (www.liber.se)

WHO Classification of Tumours, 2016, Swerdlow, S.H., et al. 

IARCPress, Lyon (kan beställas på www.iarc.fr/who-bluebooks) 

25.2

Länkar

Nästa kapitel
26 Vårdprogramgruppen