Till sidinnehåll

Förslag på fördjupning

29.1

Litteratur

Blodets sjukdomar. Svensk lärobok i hematologi, Redaktörer Gahrton och Juliusson, 2012, Studentlitteratur. 

Lärobok i Internmedicin (avsnittet om hematologi), red. Dahlström, Kechagias, Stenke et al., 2018, Libers förlag (https://www.liber.se/)

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues WHO Classification of Tumours, Revised 4th Edition, Volume 2, Swerdlow, S.H., et al., IARC Publications
(kan beställas på https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-Haematopoietic-And-Lymphoid-Tissues-2017

29.2

Länkar

Blodcancerförbundets (patientförening) webbplats:
www.blodcancerforbundet.se

Cytogenetiska och molekylärgenetiska förändringar i maligna hematologiska sjukdomar. Kliniska korrelationer. PM författat av prof. Bertil Johansson, avd. för klinisk genetik, Lunds universitet.
http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik

European Leukemia Net:
http://www.leukemia-net.org

Global AML-portal:
http://www.amlglobalportal.com

HCT-CI (”Sorror score”) – länk för att beräkna samsjuklighetsindex:
http://www.hctci.org

Holländsk-Belgiska HOVON-gruppen:
http://www.hovon.nl

Läkemedel vid graviditet:
www.infpreg.se

National Comprehensive Cancer Center:
www.nccn.org

NOPHO:s (Nordiska barnleukemigruppen):
www.nopho.org

QTc-tid – länk med hjälp att beräkna denna:
http://www.psykofarmakologi.dk/

RCC:s nationella webbplats, inkl. dokument om standardiserat vårdförlopp för AML, info om Blodcancerregistret och inloggning till INCA:
https://cancercentrum.se/samverkan/

SBU:s modifierade version av GRADE-systemet:
www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/

SKL:s hemsida för nationella kvalitetsregister:
http://www.kvalitetsregister.se

Svenska AML-gruppen:
http://www.svenskaamlgruppen.se

Svenska palliativregistret
http://www.palliativ.se

Svensk Förening för Hematologi:
http://www.sfhem.se

Svensk Förening för Patologis hemsida (inkl. KVAST-gruppens rekommendationer om benmärgsprovtagning):
http://www.svfp.se