Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förslag till fördjupning

Som fördjupning föreslås de internationella vårdprogram som refereras till i kapitel 30 Internationella uppföljningsrekommendationer (Armenian, Hudson, et al., 2015; Clement et al., 2018; Mulder, Kremer, Hudson, et al., 2013; Skinner et al., 2017; van Dorp et al., 2016), översiktsartiklar (Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013; Berlin M et al., 2013; Gustafsson et al., 2013;  Svenska barnläkarföreningen, sektionen för onkologi och hematologi; Oeffinger et al., 2006) och artikeln Hög överlevnad efter barncancer – ibland till ett högt pris (Hjorth et al., 2010).

Nästa kapitel
32 Vårdprogramgrupp