Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgrupp

32.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Flera av medlemmarna i SALUB har inom RCC-organisationerna processägar- eller ledaransvar för vårdprocesserna för barncancer, och de har samtliga deltagit i arbetet med detta vårdprogram. Dessutom har en representant för vuxencancervård på varje RCC deltagit, med undantag för RCC Stockholm. Arbetsgruppens sammansättning har varit multiprofessionell, och gruppen inkluderade ett stort antal adjungerade författare från olika medicinska specialiteter.

32.2

Vårdprogramgruppen

32.2.1

Ordförande

Marianne Jarfelt, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst.

32.2.2

Övrig vårdprogramsgrupp

 • Anna-Maja Svärd, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Per-Erik Sandström,barnonkolog, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Ulla Martinsson, medicine doktor, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro
 • Per Frisk, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro
 • Stefan Söderhäll, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, RCC Stockholm/Gotland
 • Mikael Behrendtz, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Gunnar Adell, medicine doktor, överläkare,Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Thomas Björk Eriksson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Lars Hjorth, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
 • Thomas Relander, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
 • Cecilia Follin, leg. sjuksköterska, medicine doktor, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
32.2.3

Adjungerade författare

 • Aleksander Giwercman, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • André Idegård, patientrepresentant
 • Anna Nilsson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Anne Wretman, konsultsjuksköterska, H.K.H. kronprinsessan Victorias Barnsjukhus,
 • Arja Harila-Saari, docent, sektionschef, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Birgitta Lannering, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Britt Eden Strömberg, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset
 • Cecilia Langenskiöld, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Cecilia Petersen, medicine doktor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Charlotta All-Eriksson, medicine doktor, överläkare, St. Eriks sjukhus
 • Charlotte Höybye, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Chichi Malmström, socionom, utvecklingsledare, RCC Väst
 • Christina Jacobsson, neuropsykolog, BarnRehab Skåne
 • Cristina Eklund, specialpedagog, Akademiska barnsjukhuset
 • Eva Nylander, professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Eva Marie Erfurth, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Hans Fors, medicine doktor, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Hasse Ejnell, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Ingela Kristiansen, överläkare, Akademiska barnsjukhuset
 • Ingrid Hagberg van´t Hooft, medicine doktor, neuropsykolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Jacek Winiarski, professor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Karin Bergmark, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Karin Garming Legert, medicine doktor, bitr. övertandläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Karin Leifland, medicine doktor, överläkare, Södersjukhuset
 • Kenny Rodriguez Wallberg, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Kirsti Pekkanen, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska barn och ungdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Lena Falck, kurator, Drottning Silvias barnsjukhus 
 • Maria Elfving, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Maria Karlsson, medicine doktor, bitr. överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mariann Grufman, barn- och ungdomsläkare, Närhälsan, BUM Kungshöjd
 • Marie Eliasson-Hofvander, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Måns Magnusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Patrik Romerius, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Peter Barany, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Stanislaw Garwicz, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Sten Bergström, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Stefan Sjöberg, docent, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad
 • Torben Ek, medicine doktor, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad
 • Ulf Thilén, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Ulrica Samuelsson, kurator, H.K. H kronprinsessan Victorias Barnsjukhus 
32.2.4

Stödjande funktion

Christina Landegren, leg. sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, vårdprogramshandläggare, RCC Syd.

32.3

Jäv och andra bindningar

Jävsdeklarationer från 2017 finns från samtliga medlemmar i nationella vårdprogramgruppen. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden. Utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik för innehållet i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Riktlinjer för utredning och rehabilitering av barn med tumör i centrala nervsystemet