Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Urinblåse- och urinvägscancer

Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019-04-10.

Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Vill du prenumerera på uppdateringar av vårdförlopp och vårdprogram?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version publicerad.

Välj cancerdiagnoser