Till sidinnehåll

Bilaga 2. Sexuell rehabilitering efter cystektomi

Rehabiliteringsplan män

Före cystektomi:

Operatören ska i samråd med patienten utifrån preoperativ funktion med IIEF-score besluta om nervsparande teknik och ge en realistisk bedömning av möjligheten att erektionsförmåga ska återhämta sig, utifrån opererande enhets egna resultat (1).

Efter cystektomi:

Det är vanligt att män efter cystektomi upplever kortare penislängd (2). Om patienten preoperativt haft god erektionsförmåga och en nervsparande operation har utförts, kan PDE5-hämmare vara aktuellt initialt efter kirurgi eftersom tidig farmakologisk behandling ökar chansen för att samlivet ska kunna återupptas (3). I övriga fall är Caverject, Bondil, Invicorp, och Vitaros eller motsvarande samt vakuumpump lämplig initial strategi, även vid icke nervsparande kirurgi (4). När tidig behandling med intrakavernös behandling är aktuell, får patienten snabbt en tid till en sjuksköterska för att få instruktion i injektionsteknik.

Vid första återbesöket hos läkare efter cystektomi:

  1. Patienter som har spontan volymökning av svällkropparna kan ha nytta av PDE5-hämmare. Information och recept med provförpackning ges för Cialis, Sildenafil, Spedra eller Levitra. Patienten utvärderar själv vilket preparat som fungerar bäst. Information bör även ges om Caverject, Bondil, Vitaros och Invicorp samt vakuumpump.
  2. Patienter som inte får tydlig volymökning av svällkropparna vid sexuell stimulans har minimal chans att ha effekt av PDE5-hämmare. De bör i första hand rekommenderas Caverject eller Invicorp och i andra hand Bondil eller Vitaros. Även vakuumpump bör övervägas. Patienterna ska få muntlig och skriftlig information samt handledning.

Uppföljning efter insatt ED-behandling:

Patienten ska få en telefontid till läkare, kontaktsjuksköterska eller ED-sköterska efter 1 månad. Därefter görs individualiserad uppföljning.

Penisimplantat:

Penisimplantat kan i särskilda fall övervägas när inget av ovanstående fungerar.

Hänvisning:

Patient och/eller par som önskar sexologisk rådgivning, utöver potensbehandlingen, hänvisas till sexolog.

Rehabiliteringsplan kvinnor

Före cystektomi:

Preoperativ funktion kartläggs med FSFI-formulär och möjligheten till funktionsbevarande och/eller organbevarande kirurgi diskuteras med patienten utifrån patientsns funktion, önskemål och tumörstatus (5).

Efter cystektomi:

Ofta förändras vagina på grund av exstirpation av kraniala främre vaginalväggen, vilket medför att vagina kan vara kortare och mindre elastisk efter cystektomi. Detta kan medföra smärta vid penetrerande samlag. Samtidigt kan den genitala svullnaden vid sexuell upphetsning avta på grund av nervskada vid operationen. Lokalt östrogentillskott bör övervägas, speciellt efter menopaus samt om en eller bägge äggstockarna avlägsnats i samband med cystektomin. Sexuell hälsa hos kvinnor är underbeforskat (6), och inklusion i kliniska studier som den randomiserade nationella studien som undersöker sexuell hälsa efter cystektomi med eller utan samtidig ooforektomi är värdefullt för att öka kunskapen på området (ISRCTN18217210).

Uppföljning:

Individuell uppföljning. Patient och/eller par som önskar sexologisk rådgivning, utöver potensbehandlingen, hänvisas till sexolog.

För både män och kvinnor finns en checklista för sexuell hälsa framtagen för att användas som screeninginstrument för att detektera sjukdomsrelaterad och behandlingsrelaterad funktionsnedsättning liksom algoritmer för behandling av sexuell funktion relaterat till bäckencancerbehandling.

Referenser

  1. Liedberg F, Ahlgren G, Baseckas G et al. Long-term functional outcomes after radical cystectomy with ileal bladder substitute: does the definition of continence matter? Scand J Urol 2017;51: 44-49
  2. Loh-Doyle JC, Han J, Ghodoussipour S. Factors Associated With Patient-Reported Penile Length Loss After Radical Cystoprostatectomy in Male Patients With Bladder Cancer. J Sex Med. 2020;17: 957-963
  3. Mosbah A, El Bahnasawy M, Osman Y et al. Early versus late rehabilitation of erectile function after nerve-sparing radical cystoprostatectomy: a prospective randomized study. J Sex Med 2011;8: 2106-11
  4. Moussa M, Papatsoris A, Abou Chakra M et al. Erectile dysfunction post radical cystectomy. The role of early rehabilitation with pharmacotherapy in nerve sparing and non-nerve sparing group: A randomized, clinical trial. Arch Ital Urol Androl. 2021;93: 58-64
  5. Bhatt A, Nandipati K, Dhar N et al. Neurovascular preservation in orthotopic cystectomy: impact on female sexual function. 2006;67: 742-5
  6. Avulova S, Wittmann D. Optimizing women's sexual function and sexual experience after radical cystectomy. Urology. 2020;20: 31007-4