Till sidinnehåll

Bilaga 9. Patienter ej lämpliga för cisplatin

Följande faktorer gör att cisplatin ej är lämpligt:

  • ECOG/WHO ≥ 2, Karnofsky < 80
  • GFR < 50 ml/min
  • Betydande samsjuklighet
  • Hjärtsvikt NYHA klass III–IV
  • Hörselnedsättning grad ≥ 3
  • Perifer neuropati grad ≥ 2

WHO performance status

0

Klarar all normal aktivitet utan begränsning.

1

Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete.

2

Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta; är uppegående mer än 50 procent av dygnets vakna timmar.

3

Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50 procent av dygnets vakna timmar.

4

Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol.

 

Karnofsky index

100

Inga besvär

80

Kan med viss svårighet fungera normalt

60

Kräver hjälp tidvis med ADL (dagliga aktiviteter) men klarar sig huvudsakligen själv och behöver bara hjälp ibland

40

Ofta sjukhusvårdad, kräver assistans med ADL och behöver vård

20

Kräver sjukhusvård hela tiden

 

New York Heart Association (NYHA) klassifikation av hjärtsvikt

NYHA I

Inga symtom

NYHA II

Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet vid mer än måttlig ansträngning (springa, gå i trappor)

NYHA III

Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad)

NYHA IV

Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan i vila

 

Gradering av perifier neurotoxicitet (WHO 1979)

Grad 0

Ingen

Grad 1

Parestesier och/eller nedsatta senreflexer

Grad 2

Svåra parestesier och/eller lätt svaghet

Grad 3

Intolerabla parestesier och/eller uttalad svaghet

Grad 4

Förlamning

 

Ototoxicitet

Grad 0

Normal hörsel

Grad 1

Hörselnedsättning enbart vid audiometri

Grad 2

Tinnitus eller hörselnedsättning som inte kräver hörapparat

Grad 3

Tinnitus eller hörselnedsättning med användande av hörapparat

Grad 4

Allvarlig ensidig eller bilateral hörselförlust (dövhet) som ej är korrigerbar