Till sidinnehåll

Bilaga 13. Prognostisk modell för beräknande av progressionsrisk för muskelinvasion för icke-muskelinvasiva tumörer (EAU 2021)

Riskgrupper för progression

Låg risk

Primär, enstaka, Ta LG/G1 tumör < 3 cm utan Tis hos patient < 70 år

Primär Ta LG/G1 tumör utan Tis med maximalt en ytterligare riskfaktor (se nedan*)

Intermediär risk

Patienter utan Tis som inte inkluderas i gruppen med låg, hög eller mycket hög risk

Hög risk

Alla patienter med T1 HG/G3 utan Tis, UTOM de som inkluderas i gruppen med mycket hög risk för progression

Alla med Tis, UTOM de som inkluderas i gruppen med mycket hög risk för progression

Ta LG/G2 eller T1G1, utan Tis med alla tre riskfaktorerna (se nedan*)

TaHG/G3 eller T1LG, utan Tis med minst två riskfaktorer (se nedan*)

T1G2 utan Tis med minst en riskfaktor (se nedan*)

Mycket hög risk

Ta Hg/G3 och Tis med alla tre riskfaktorerna (se nedan*)

TaG2 och Tis med minst två riskfaktorer (se nedan*)

T1 HG/G3 och Tis med minst en riskfaktor (se nedan*)

T1Hg/G3 utan Tis med alla tre riskfaktorerna (se nedan*)

Ytterligare riskfaktorer* i tabellen ovan utgörs av:

*ålder > 70 år

*fler än en tumör

*tumördiameter > 3 cm

Ovanstående modell innefattar inte patienter med primär Tis eller recidiverande tumörer, liksom andra patologiska faktorer som ökar risken för progression som varianthistologi, kärlinväxt, Tis i prostatiska uretra. Patienter med recidiverande tumörer kan inkluderas i grupperna med intermediär, hög och mycket hög risk utifrån övriga prognosfaktorer. Sannolikheterna för progression i respektive riskgrupp efter 1, 5 och 10 års uppföljning anges i tabellen nedan. Automatisk beräkning av progressionsrisk med hjälp av elektronisk kalkylator finns på https://nmibc.net

Riskgrupp

 Sannolikhet för progression med 95% konfidensintervall

 

1 år

5 år

10 år

Med WHO 2004/2016

 

 

 

Låg risk

0.06% (CI: 0.01%-0.43%)

0.93% (CI: 0.49%-1.7%)

3.7% (CI: 2.3% -5.9%)

Intermediär risk

1.0% (CI: 0.50%-2.0%)

4.9% (CI: 3.4%-7.0%)

8.5% (CI: 5.6%-13%)

Hög risk

3.5% (CI: 2.4%-5.2%)

9.6% (CI: 7.4%-12%)

14% (CI: 11%-18%)

Mycket hög risk

16% (CI: 10%-26%)

40% (CI: 20%-54%)

53% (CI: 36%-73%)

Med WHO 1973

 

 

 

Låg risk

0.12% (CI: 0.02%-0.82%)

0.57% (CI: 0.21%-1.5%)

3.0% (CI: 1.5%-6.3%)

Intermediär risk

0.65% (CI: 0.36%-1.2%)

3.6% (CI: 2.7%-4.9%)

7.4% (CI: 5.5%-10%)

Hög risk

3.8% (CI: 2.6%-5.7%)

11% (CI: 8.1%-14%)

14% (CI: 10%-19%)

Mycket hög risk

20% (CI: 12%-32%)

44% (CI: 30%-61%)

59% (CI: 39%-79%)

Tis = carcinoma in situ; WHO = World Health Organization