Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Vårdprogramgruppens mål med detta vårdprogram är att det ska kunna fungera som riktlinjer för ett bättre omhändertagande av patienter med urotelial cancer ur alla aspekter. Därför innehåller vårdprogrammet även kvalitetsindikatorer och måltal för bl.a. ledtider, andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens, andel patienter med T1-sjukdom som erhållit intravesikal behandling och användande av neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi samt indikatorer som är relaterade till recidiv och progression (kapitel 16, Kvalitetsindikatorer).

Nästa kapitel
3 Epidemiologi