Till sidinnehåll

Bilaga 10. Intrauretral cytostatikabehandling

För behandling av högt differentierad uretratumör och intrauretrala kondylom har lokal applikation av olika cytostatika använts – tiotepa, Epodyl och 5-fluorouracil (5-FU).

Av rapporterade preparat förefaller 5-FU vara dels det effektivaste medlet, dels det medel som leder till minst biverkningar. Efter blåstömning appliceras 5 procent 5-fluorouracilkräm (licenspreparat: Efudix, Roche 50 mg/ml i tub om 20 g) två gånger i veckan med hjälp av pip i uretra så att hela uretra fylls med krämen. Krämen behålls 60 minuter med hjälp av penisklämma. Det är viktigt att patienten får instruktioner om att undvika kontakt med huden. Skrotalkontakt förebyggs med suspensoar. Erfarenheten av intrauretral cytostatikabehandling hos kvinnor enligt ovan är begränsad. Behandlingens längd individualiseras men upprepas, och endoskopisk kontroll bör ske efter cirka en veckas behandling (meatala kondylom har alltid försvunnit inom åtta dygn). Som regel följs behandlingen av cirka en veckas dysuri men bortsett från meatusstenoser hos män har behandlingen varit komplikationsfri.

Referenser

  1. Clark P, Stein JP, Groshen SG et al. The management of urethral transitional cell carcinoma after radical cystectomy for invasive bladder cancer. J Urol 2004;172: 1342-7
  2. Basita CS, Atallah AN, Saconato, da Silva EMK. 5-FU for genital warts in non-compromised individuals. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. 4. John Wiley and Sons, Ltd; 2010