Till sidinnehåll

Bilaga 12 Beslutsstöd för ultraljudsledd cytologi enligt EU-TIRADS

Vid förekomst av lymfkörtlar som misstänks vara maligna utförs cytologi även av mindre noduler än vad som anges i figuren. Eur thyroid j 2017;6:225-237

Bilaga 12 .png