Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Patienter med kliniskt avancerad tyreoideacancer bör diskuteras preoperativt på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut. Generellt gäller restriktivitet med behandling av patienter med WHO performance mer än 2 (förorsakad av tyreoideacancer och/eller interkurrent sjukdom) såvida inte behandlingen i sig har rimlig möjlighet att förbättra allmäntillståndet.

Samtliga opererade patienter bör diskuteras på multidisciplinär konferens inför ställningstagande till tilläggsbehandling och uppföljning.

En MDK bör inbegripa följande specialister med särskild kompetens/intresse:

  • patolog/cytolog
  • bild- och funktionsdiagnostiker
  • onkolog
  • endokrinkirurg och/eller ÖNH-kirurg
  • kontaktsjuksköterska.

Tillgång till ett flertal kringspecialiteter ska finnas då behov uppstår, exempelvis strålfysiker, endokrinolog, genetiker, foniater etc.