Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Patienter med kliniskt avancerad tyreoideacancer bör diskuteras preoperativt på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut. Generellt gäller restriktivitet med behandling av patienter med WHO performance mer än 2 (förorsakad av tyreoideacancer och/eller interkurrent sjukdom) såvida inte behandlingen i sig har rimlig möjlighet att förbättra allmäntillståndet.

Samtliga opererade patienter bör diskuteras på multidisciplinär konferens inför ställningstagande till tilläggsbehandling och uppföljning.

En MDK bör inbegripa följande specialister med särskild kompetens/intresse:

  • patolog/cytolog
  • bild- och funktionsdiagnostiker
  • onkolog
  • endokrinkirurg och/eller ÖNH-kirurg
  • kontaktsjuksköterska.

Tillgång till ett flertal kringspecialiteter ska finnas då behov uppstår, exempelvis strålfysiker, endokrinolog, genetiker, foniater etc.

Nästa kapitel
14 Papillär och follikulär tyreoideacancer och onkocytär behandling