Till sidinnehåll

Bilaga 11 Vårdprogramgruppens medlemmar version 1, 2012

Svante Jansson, Ordförande, Docent, kirurgi, Västra regionen
Anders Bergenfelz, Professor, kirurgi, Södra regionen
Joakim Hennings, Universitetslektor, kirurgi, Norra regionen
Oliver Gimm, Professor, kirurgi, Sydöstra regionen
Claes Juhlin, Docent, kirurgi, Region Mellansverige
Maria Hellström, Leg Sjuksköterska, Kontaktsjuksköterska kirurgi, Region Stockholm/Gotland
Anders Höög, Docent, patologi, Region Stockholm/Gotland
Peter, Lakwijk, Patientgruppsrepresentant, Sköldkörtelföreningen,
Erik Nordenström, Docent, kirurgi, Södra regionen
Peter Stålberg, Professor, kirurgi, Region Mellansverige
Jan Tennvall, Professor, onkologi, Södra regionen
Göran Wallin, Professor, kirurgi, Region Mellansverige
Johan Wennerberg, Professor, ÖNH, Södra regionen
Jan Zedenius, Docent, kirurgi, Region Stockholm/ Gotland
Lambert Skoog, Professor, patologi, Region Stockholm/ Gotland

Adjungerade författare
Robert Eggertsen, Professor, primärvård, Västra regionen
Anders Isaksson, Docent, klinisk kemi, Södra regionen
Bengt Hallgren, Docent, endokrinolog, Södra regionen

Språkkonsult                   Ulrika Berg Roos, RCC Mellansverige
Referenshanterare        Mona Björklund, RCC Mellansverige

Stödjande RCC:
RCC Väst
Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
Mikael Holtenman, registerkonstruktör
Katrín Ásta Gunnarsdottír, statistiker