Till sidinnehåll

Bilaga 13 Förändringar i tidigare versioner

Efter översyn 2018 (på remiss hösten 2018 för införande 1 januari 2019)

Klassifikation enligt pTNM 8th edition enligt AJCC och UICC (2017) har införts:

Detta innebär fram för allt en ny kategorisering av små tidigare pT3-klassade tumörer till att vara pT3b enbart om de har makroskopisk växt i mm infrahyoidei (eng ”strap muscles”), annars klassas de utifrån storlek (pT1/pT2/pT3a).

Om en formell central lymfkörtelutrymning gjorts (nivå VI), men färre än 6 friska lymfkörtlar finns i preparatet klassas det som N0 och inte Nx. Om dock inte en formell nivå VI-utrymning gjorts och preparatet innehåller färre än 6 friska lymfkörtlar centralt klassas det som Nx inför behandlingsbeslut.

Mikrometastasbegreppet och handläggning av detta enligt senaste revisionen nedan kvarstår i vårdprogrammet i enlighet med ATA 2015 även om det inte finns med som begrepp i pTNM8.

Uppdaterad förenklad version av WHO:s indelning 2017 har införts:

 • Follikulära tumörer som inte räknas som cancer, men är borderlinetumörer och ska diskuteras på MDK:
 • Hyaliniserad trabekulär tumör
 • Follikulär tumör av oklar (uncertain) malignitetspotential
 • Väldifferentierad tyreoideatumör av oklar (uncertain) malignitetspotential
 • Icke-invasiv follikulär tyreoideatumör med “papillary-like” kärnor (NIFTP).

WHO 2017 har definierat tyreoideacancer enligt nedanstående typer:

 • Papillär cancer
 • Follikulär cancer
 • Onkocytär cancer
 • Medullär cancer
 • Blandad medullär och follikulär cancer
 • Lågt differentierad cancer
 • Anaplastisk cancer

Dessutom har begreppet minimal och massivt infiltrerande FTC fått nya definitioner i WHO 2017:

 • Minimal-invasiv: Kapselgenombrott men ingen kärlinvasion
 • Avkapslad angioinvasiv: Kärlinvasiv tumör utan eller med enstaka kapselgenombrott
 • Widely invasive: Extensiva kapselgenombrott och kärlinvasion, ofta med extratyreoidal extension.

Ett underkapitel till ultraljudsdiagnostik 0 har lagts till för att vägleda handläggningen av små tumörer med sonografisk malignitetsmisstanke.

Omvårdnadskapitlen är utökade.

Mindre uppdatering 2019-01-29

Förtydliganden gjorda i 2.2.
Rubrik i kapitel 14 ändrad till Papillär, follikulär och onkocytär tyreoideacancer.