Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Primär prevention

Det finns inga identifierade livsstilsfaktorer som påverkar risken för att utveckla tyreoideacancer.

Nästa kapitel
7 Ärftlighet