Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De kvalitetsindikatorer som fastslås i vårdprogrammet och som täcks in av de två registren är:

  • Att > 90 % av patienter med tyreoideacancer ska handläggas enligt det nationella vårdprogrammets riktlinjer.
  • Att täckningsgraden ska vara > 95 % för primärregistrering i Svenskt kvalitetsregister för tyreoideacancer.
  • Att enhetligheten i histopatologisk klassificering enligt gällande TNM-klassificering ska vara > 90 %
  • Att > 80 % av cytologier vid icke-ockult, icke-follikulär tyreoideacancer (≥ T1b) ska vara positiva för den slutgiltiga cancerdiagnosen.
  • 85 % av patienterna ska utredas och behandlas inom de i vårdprogrammet rekommenderade ledtiderna
  • 90 % av patienterna med icke-ockult tyreoideacancer (≥ T1b) ska ha en namngiven kontaktssjuksköterska