Till sidinnehåll

Bilaga 1 Anatomisk bild över lymfkörtelnivåer på halsen

bilaga1.jpeg

Benämning på nivåer:

  • Nivå IA         submentalt
  • Nivå IB         submandibulärt
  • Nivå IIA       jugulodigastrskt
  • Nivå IIB       övre jugulärärt
  • Nivå III        midjugulärt
  • Nivå IV        nedre jugulärt
  • Nivå VA       övre posteriort
  • Nivå VB       nedre posteriort
  • Nivå VI        pre och paratrachealt
  • Nivå VII      främre, övre mediastinalt.