Till sidinnehåll

Förkortningar

Tabell 1. Förkortningar.

AJCC  

American Joint Committe on Cancer (TNM-klassificeringssystem) 

ATA  

American Thyroid Association (amerikanska behandlingsrekommendationer) 

ATC  

Anaplastisk tyreoideacancer (odifferentierad enligt WHO) 

CEA 

Carcinoembryonalt antigen 

DT  

Datortomografi 

ETA  

European Thyroid Association (europeiska behandlingsrekommendationer) 

FMTC 

Familjär medullär tyreoideacancer 

FNAC  

Finnålsaspirationscytologi 

FTC  

Follikulär tyreoideacancer 

GBq 

Giga Becquerel (SI-enhet för radioaktivt sönderfall) 

INCA  

InformationsNätverk i Cancervården 

MDK  

Multidisciplinär konferens 

MEN 2A  

Multipel endokrin neoplasi typ 2A 

MEN 2B  

Multipel endokrin neoplasi typ 2B 

MRT  

Magnetresonanstomografi 

MTC  

Medullär tyreoideacancer 

PET  

Positronemissionstomografi 

PTC  

Papillär tyreoideacancer 

RCC  

Regionalt cancercentrum 

RET  

REarranged during Transfection (RET) proto-onkogenen 

rhTSH  

Rekombinant humant tyreoideastimulerande hormon 

S-Tg  

Tyreoglobulin i serum 

S-Tg-Ak 

Antikroppar riktade mot serumtyreoglobulin 

UICC 

Union for International Cancer Control (TNM-klassifikation) 

ÖNH 

Öron, näs- och hals