Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förkortningar

AJCC

American Joint Committe on Cancer (klassificeringssystem)

ATA

American Thyroid Association (amerikanska behandlingsrekommendationer)

ATC

Anaplastisk tyreoideacancer (odifferentierad enligt WHO)

CEA

Carcinoembryonalt antigen

DT

Datortomografi

ETA

European Thyroid Association
(europeiska behandlingsrekommendationer)

FMTC

Familjär medullär tyreoideacancer

FNAC

Finnålsaspirationscytologi

FTC

Follikulär tyreoideacancer

GBq

Giga Becquerel (SI-enhet för radioaktivt sönderfall)

i.v.

Intravenös

INCA

InformationsNätverk i Cancervården

MDK

Multidisciplinär konferens

MEN 2A

Multipel endokrin neoplasi typ 2A

MEN 2B

Multipel endokrin neoplasi typ 2B

MRT

Magnetresonanstomografi 

MTC

Medullär tyreoideacancer

PET

Positronemissionstomografi

RCC 

Regionalt cancercentrum

RET

REarranged during Transfection (RET) proto-onkogenen 

rhTSH

Rekombinant humant tyreoideastimulerande hormon

S-Tg

Tyreoglobulin i serum

S-Tg-Ak

Antikroppar riktade mot serumtyreoglobulin

UICC

Union for International Cancer Control (TNM-klassifikation)

ÖNH

Öron, näs- och hals

Nästa kapitel
2 Sammanfattning