Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

29.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

29.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Joakim Hennings, ordförande, Universitetslektor, kirurgi, Norra regionen
 • Pernilla Asp, Leg läkare onkologi, Södra regionen
 • Jakob Dahlberg, Leg läkare kirurgi, Västra regionen
 • Oliver Gimm, Professor kirurgi, Sydöstra regionen
 • Rebecka Hallbeck, Sjuksköterska, Region Stockholm/Gotland
 • Anders Höög, Docent patologi, Sydöstra regionen
 • Catharina Ihre-Lundgren, Docent kirurgi, Region Stockholm/Gotland
 • Peter Lakwijk, Patientgruppsrepresentant, Sköldkörtelföreningen
 • Erik Nordenström, Docent kirurgi, Södra regionen
 • Maria Sandström, Universitetslektor onkologi, Norra regionen
 • Olov Norlén, Docent kirurgi Region Uppsala/Örebro
 • Jan Tennvall, Professor onkologi, Södra regionen
 • Göran Wallin, Professor kirurgi, Region Uppsala/Örebro
 • Lennart Greiff, Docent ÖNH, Södra regionen
29.3

Adjungerade författare

 • Henryk Domanski, Docent cytologi, Södra regionen
 • Karin Gustafsson, Specialistsjuksköterska onkologi, Västra regionen
 • Anders Isaksson, Docent klinisk kemi, Södra regionen
 • Anders Sundin, Professor radiologi, Uppsala/Örebro

Språkkonsult: Ulrika Berg Roos, RCC Uppsala/Örebro

Referenshanterare: Ann-Sofi Oddestad, RCC Uppsala/Örebro

Stödjande RCC: RCC Väst

 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
 • Susanne Amlser Nordin, administrativ koordinator
 • Katrín Ásta Gunnarsdottír, statistiker
 • Claudia Adok, statistiker
29.4

Jäv och andra bindningar

En av medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen sitter advisory board och är med som huvudprövare i ett par studier av TKI-behandling av sköldkörtelcancer. Gruppen bedömer dock inte att detta innebär något komplicerande jävsförhållande för skrivandet av nationellt vårdprogram. Övriga medlemmar har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum väst.

Nästa kapitel
Appendix 1: Anatomisk bild över lymfkörtelstationer på halsen