Till sidinnehåll

Lågt differentierad tyreoideacancer

16.1

Diagnostik

Lågt differentierad tyreoideacancer är en follikelcellsdifferentierad malign tumör som morfologiskt och beteendemässigt intar en intermediär position mellan differentierad (follikulär/papillär) cancer och odifferentierad (anaplastisk) cancer (ATC). Tumörgruppen är morfologiskt svår att klassificera men behandlas som den differentierade tumörgruppen. 

Histologiskt ses i huvudsak tre växtmönster: insulärt, trabekulärt och solitt (endast minimalt inslag av folliklar). Dessa växtmönster är i förening med nekroser och invasivitet grundläggande för diagnosen. Cellulärt ses ofta förbluffande lite atypi i förhållande till tumörens aggressiva beteende, men det finns gott om mitoser. 

16.2

Preoperativ utredning

I den preoperativa utredningen bör det ingå ultraljudsundersökning av halsen samt DT torax utan jodkontrastförstärkning. Förstorade lymfkörtlar ska alltid genomgå ultraljudsvägledd FNAC. I de fall DT hals utförs, bör DT-undersökningarna göras i ”två seanser”, en för hals och en för torax (beroende på olika läge av armarna). DT ska utföras med millimetertunna snitt för att också kunna framställa bilder i coronar- och sagittalplanen.

Vid kliniska eller radiologiska tecken på lokalt avancerad tumör ska patienten genomföra MRT hals, samt skopi av luft- och matstrupen.

16.3

Kirurgi

Behandlingsprinciperna följer i stort behandlingsprinciperna för PTC/FTC, se 14.1 Kirurgi. Målet med kirurgin är lokal tumörkontroll. Om DT och/eller MRT visar förstorade lymfkörtlar, men ultraljudsundersökningen inklusive FNAC är negativ, bör lymfkörtlarna excideras för fryssnitt. Lymfkörtelutrymning utförs om fryssnittet påvisar metastas.  

16.4

Övrig behandling

Principerna följer behandlingsprinciperna för PTC/FTC, se Behandlingsöversikter i kapitel 2.2.1 Papillär tyreoideacancer (PTC) och kapitel 2.2.2 Follikulär tyreoideacancer (FTC).

Aktuella behandlingar kan vara:

  • Radiojodbehandling (jodupptaget vid lågt differentierad cancer varierar i olika studier men majoriteten av tumörerna tar upp radiojod)
  • Extern strålbehandling
  • Tyroxin-suppressionsbehandling
  • Tyrosinkinashämmare