Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Länkar

KVAST
https://medlem.foreningssupport.se/foreningar/svfpse-kvast

Nationellt vårdprogram för palliativ vård:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/National Comprehensive Cancer Networkhttp://www.nccn.org

Patientinformation:
Svenska Sköldkörtelföreningen som är medlem i en internationell patientförening tillhandahåller tillförlitlig, evidensbaserad information. http://skoldkortelforeningen.se/

Vårdguiden 1177
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Skoldkortelcancer/

Cancerfonden tillhandahåller information riktad till samtliga cancerpatienter och närstående på sin hemsida
 http://www.cancerfonden.se

Cancerfonden tillhandahåller information om sköldkörtelcancer
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/skoldkortelcancer

Regionalt Cancercentrum samverkan
http://www.cancercentrum.se

Cancergenetisk vägledning till patienter med misstänkt eller konstaterad ärftligt orsakad cancer och deras släktingar
http://sfmg.se/externa-lankar/

Nästa kapitel
28 Referenser