Till sidinnehåll

Länkar

KVAST (Svensk förening för patologi)

https://medlem.foreningssupport.se/foreningar/svfpse-kvast

Nationellt vårdprogram för palliativ vård:

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/

National Comprehensive Cancer Network

https://www.nccn.org/

Regionalt Cancercentrum samverkan

http://www.cancercentrum.se

Cancergenetisk vägledning till patienter med misstänkt eller konstaterad ärftligt orsakad cancer och deras släktingar

http://sfmg.se/externa-lankar/

Patientinformation:

Se kapitel 27 Patientföreningar och stödfunktioner.