Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Palliativ vård och insatser

Målsättningen inom den palliativa onkologiska vården är att bevara patientens självbild och självbestämmande och att patient och närstående är delaktiga i vård och behandling för att uppnå en fungerande vardag och livskvalitet. Individuell vårdplan i samråd med patient och närstående är en förutsättning för en god palliativ omvårdnad.

I övrigt hänvisas till det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

 

Nästa kapitel
20 Omvårdnad och rehabilitering