Till sidinnehåll

Bilaga 6 Patientinformation gällande radiojodbehandling

Om behandlingen

Efter operation och som vidarebehandling av sköldkörtelcancer ges behandling med radioaktivt jod I131 (radiojodbehandling). Jod söker sig naturligt till sköldkörtelvävnad och kommer ansamlas i eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad och tumörceller. Dessa får en hög stråldos medan resten av din kropp får en lägre stråldos.

Behandlingen ska inte ges till gravida eller ammande kvinnor. Amning ska avbrytas minst 6 veckor innan behandling.

Behandlingen ger sällan kraftiga biverkningar, men det är ganska vanligt med visst illamående, trötthet, svullnad och ömhet på halsen, samt muntorrhet.

Om du besöker sjukvården de närmaste veckorna efter behandling, tala då om för personalen att du har fått radiojodbehandling.

Strålskydd

För att inte utsätta allmänhet eller dina närstående för en onödig stråldos kommer du antingen att få restriktioner vid hemgång eller vara inneliggande på vårdavdelning efter behandlingen. Du kommer träffa en sjukhusfysiker som berättar mer i detalj hur behandlingen går till samt vilka restriktioner som gäller efteråt.

Om du får stanna på sjukhuset kommer du att ligga i en sal som är strålningsskärmad. Du får lämna avdelningen när strålningsaktiviteten i din kropp understiger bestämda gränsvärden. Oftast är detta efter en till två dagar, men det beror på flera faktorer i kroppen och varierar mellan olika personer, och det kan hända att du får stanna lite längre.

För att säkerställa bra utsöndring av jod från din kropp bör du dricka regelbundet dagarna efter behandlingen.

Restriktioner

Beroende på vilken mängd radioaktivitet som finns kvar i din kropp när du åker hem kan du komma att få restriktioner i ditt umgänge med familjemedlemmar och arbetskollegor, det vill säga personer du träffar längre stunder eller återkommande. Den viktigaste försiktighetsåtgärden är att hålla sig på mer än en meters avstånd från andra människor, och under längre tid (mer än en timme, till exempel när man sover) på två minst meters avstånd. En fysiker kommer att mäta strålningsintensiteten från din kropp innan du går hem och ge dig närmare information om hur många dagar du bör tänka på att hålla avstånd till personer i din närhet. Oftast varar dessa restriktioner några dagar, och möjligen lite längre om du umgås nära små barn eller gravida kvinnor.

Det är ovanligt att man behöver restriktioner mer än en vecka efter behandling.