Till sidinnehåll

Patientföreningar och stödfunktioner

Patientorganisationer har som syfte att föra samman patienter med en viss sjukdom, att ge information om sjukdomen, att ge stöd i att leva med sjukdomen och att företräda patienternas intressen. I Sverige upprätthålls denna roll av Svenska sköldkörtelföreningen (SSF) när det gäller tyreoideacancer.

Patientinformation är lättillgänglig på internet men kvaliteten varierar. För patienter som just har fått sin diagnos är det av stor vikt att direkt ledas till rätt information. Informationen som ges av vården måste länka till tillförlitlig information (evidensbaserad) och samtidigt måste det varnas för otillförlitlig information.

I Sverige är tillförlitlig information för patient och närstående tillgänglig på webbplatserna: