Till sidinnehåll

Bilaga 9 Risknivåer för biverkan

SpinalCord 
(Ryggmärg) 

Maxdos konventionell fraktionering 
Artscanfraktionering 
Kraniell begränsning – dens kraniella del 

50 Gy (Kirkpatrick et al., 2010) 
48 Gy 

BrainStem 
(Hjärnstam) 

D2 % 
Kaudal begränsning – dens kraniella del 
Kraniellt så långt man kan se hjärnstammen 

≤ 54 Gy (Mayo et al., 2010) 

Parotid R/L 
(Öronspottkörtel) 

Målnivå medeldos 
Om bara en parotis kan sparas 

< 25 Gy (Deasy et al., 2010) 
< 20 Gy   

Submandibular R/L 
(Underkäksspottkörtel ) 

Målnivå medeldos 

< 39 Gy (Murdoch-Kinch et al., 2008 

Larynx 
(Struphuvud)  

Målnivå medeldos 

< 40 Gy 

OralCavity 
(Munhåla) 

Målnivå medeldos 

< 24 Gy 

PharynxConst 
(Faryngeala constrictorer) 

Målnivå medeldos 

< 50 Gy 

Pharynx 
(Svalg) Constrictor- och tungbasvolymerna ligger i farynxvolymen. 

Målnivå medeldos 

< 50 Gy 

OpticNerve R/L 
(Synnerv) 

Maxdos 

54 Gy (Mayo et al., 2010) 

OpticChiasm 
(Synnervskorsning) 

Maxdos 

54 Gy (Mayo et al., 2010) 

Eye R/L 
(Öga) 

Maxdos bakre ögat 
Maxdos främre ögat 

45 Gy 
30 Gy 

Cochlea R/L 
(Inneröra) 

Målnivå maxdos 
Om cisplatin konkomitant 

< 40 Gy (Bhandare et al., 2010) 
< 10 Gy (Hitchcock et al., 2009)