Till sidinnehåll

Bilaga 3 Klassificering av tyreoideacytologi enligt Bethesda

I. Ej diagnostiskt eller otillfredsställande utbyte

 • Enbart cystvätska
 • Inget bedömande cellutbyte
 • Andra (skymmande blodrikt utbyte, koagulerad artefakt, etc.)

II. Benignt utbyte

 • Godartad follikulär resistens (inkluderat adenomatös nodulus, kolloidnodulus, etc.)
 • Lymfocytär (Hashimoto) tyreoidit
 • Granulomatös (subakut) tyreoidit
 • Övrigt

III. Atypi av oklar signifikans eller oklar follikulär förändring

IV. Follikulär neoplasi eller misstanke om follikulär neoplasi

 • Specificera om Hürthlecell (onkocytär) typ

V. Misstanke om malignitet

 • Misstänkt papillär cancer
 • Misstänkt medullär cancer
 • Misstänkt metastatisk cancer
 • Misstänkt lymfom
 • Övrigt

VI. Malignt

 • Papillär tyreoideacancer
 • Lågt differentierad tyreoideacancer
 • Medullär tyreoideacancer
 • Odifferentierad (anaplastisk) tyreoideacancer
 • Skivepitelcancer
 • Blandformer av cancer (specificeras)
 • Metastaserande cancer
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Övrigt