Till sidinnehåll

Bilaga 2 Riktlinjer för 131I-behandling

Differentierad tyreoideacancer

S-TSH ska överstiga 25 mIE/L vid endogen stimulering (30 mIE/L vid exogen stimulering) för att man ska r. få en tillräckligt hög absorberad stråldos i resterande tyreoideavävnad vid 131I-behandling. Det finns två olika strategier att höja S-TSH. Den rekommenderade strategin är att ge 2 intramuskulära injektioner med rhTSH före 131I-behandling, se kapitel 14.2 Radiojodbehandling (131I-behandling).

Alternativet är den tidigare använda metoden, som bygger på endogen TSH-ökning när patienten blir hypotyreotisk genom utsättande av tyroxin. Tyroxin bör vara utsatt under minst 4 veckor före 131I -behandling (minst fem veckor vid långvarig fullständig TSH-suppressiv behandling) liksom före undersökning av endogent TSH-stimulerat tyreglobulin +/- 123I helkroppsskintigrafi. För att minska besvären med hypothyreos, kan patienten under de första veckorna av tyroxin utsättning stå på trijodthyronin 20 μg 1+0,5+0,5 tills 14 dagar före behandling/undersökning.