Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Akut lymfatisk leukemi, ALL

Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi, ALL

Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2020-06-16. Korrigering 2021-01-11.

Standardiserat vårdförlopp akut leukemi

Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) och är fastställt av RCC i samverkan 2018-10-30.

Kortversion och kodningsvägledning hittar du på cancercentrum.se

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Välj en eller flera diagnoser så får du ett meddelande via e-post när det finns en ny version av ett vårdprogram eller vårdförlopp publicerad.