Till sidinnehåll

Testisengagemang

Testisengagemang hos vuxna är ovanligt. Palpation av testiklarna ingår i rutinundersökningen vid diagnos, och vid fynd av förstorad testikel unilateralt eller bilateralt rekommenderas bilateralt ultraljud för att ha som utgångsvärde för senare uppföljning. Biopsi rekommenderas inte primärt men vid bristande behandlingssvar. Uppföljning sker enligt protokollet ALLTogether vid avslutad induktion (dag 29) och vid slutet av första konsolidering (dag 71). Om man vid dag 71 fortfarande misstänker testikelengagemang ska en biopsi utföras. Motsvarande handläggning rekommenderas också för patienter som behandlas enligt övriga behandlingsprotokoll. Se även ALLTogether-protokollet.

Till barn ges inte lokal strålbehandling vid testisengagemang vid primär ALL-diagnos. Hos vuxna avtar intensiteten i behandlingsprotokollen med stigande ålder, vilket motiverar fortsatt rekommendation av strålbehandling som konsolidering.

Behandling vid testisengagemang vid primär ALL-diagnos

Ph-negativ B-ALL, T-ALL:                      

  • Under 46 år enligt ALLTogether-protokollet
  • NOPHO ALL 2008, 46–65 år, enligt grundprotokollet

Övrig ALL:  

  • Lokal strålbehandling 24 Gy mot testis bilateralt som konsolidering.
  • Om man planerar allo-hSCT samordnas strålbehandlingen med TBI i konditioneringen.

 

Behandling av återfall lokaliserat till testis

Vid kurativ behandlingsintention:

  • Intensiv cytostatikabehandling, enligt rekommendation för återfallsbehandling för respektive undergrupp av ALL, kombinerat med lokal strålbehandling 24 Gy mot testis.
  • Allo-hSCT rekommenderas om det inte utförts tidigare. Strålbehandlingen samordnas med TBI i konditioneringen.

Palliativ behandling:

  • Anpassad cytostatikabehandling
  • Lokal strålbehandling 24 Gy mot testis bilateralt