Till sidinnehåll

Leukovorin/folinsyra-rescue

Varje behandlande klinik ser till att det finns ett adekvat schema för ordination innan behandlingsstart.

Administrering av leukovorin/folinsyra startar timme 42 och fortsätter tills metotrexatkoncentrationen är < 0,2 μmol/l, men minst 2 leukovorin/folinsyra måste ges.

För vidare information hänvisas till riktlinjer gällande leukovorin/folinsyra rescue vid högdos metotrexate som finns på samtliga Universitetssjukhus samt till guideline från NOPHO /ALLTogheter.