Till sidinnehåll

Leukovorin/folinsyra-rescue

Varje behandlande klinik ser till att det finns ett adekvat schema för ordination.

Prov för metotrexat-koncentration startar timma 23 (inte samma infart där infusionen ges), tas timma 36 och sedan enligt nedan.

Administrering av leukovorin/Calciumfolinatâ startar timme 42 samtidigt som
metotrexat-koncentration tas. Leukovorin/Calciumfolinat
â-rescue och koncentrationsmätning fortsätter tills metotrexat-koncentrationen < 0,2 μmol/L, men minst 2 leukovorin/Calciumfolinatâ måste ges.

Dosen leukovorin/Calciumfolinatâ timme 42 är 15 mg/m2. Om koncentrationen då är hög ges ytterligare en dos leukovorin/Calciumfolinatâ enligt schemat för timme 44 nedan. Därefter doseras leukovorin/Calciumfolinatâ från timme 48 med utgångspunkt från närmast föregående S-metotrexat-koncentration (metotrexat-koncentrationen timme 42 bestämmer alltså dosen för timme 48 osv.).

Obervera: Om S-koncentrationen överstiger 5 μmol/L ges leukovorin/Calciumfolinatâ (dos i mg) = S-metotrexat (μmol/L) x kroppsvikt. Det gäller från dosen timme 44 och framåt. Säkerställ att nog med läkemedel finns tillgängligt för kommande dygn!

Leukovorin/Calciumfolinatdoseringâ (från ALLTogether och NOPHO-2008-protokollen)

 

Timme 42

Leukovorin/Calciumfolinatâ mg/m2

15

 

Timme 44

Extrados leukovorin/Calciumfolinatâ att ge så fort metotrexat-koncentration timme 42 kommit.

S-metotrexat timme 42 (μmol/L)

1,0–1,9

2,0–2,9

3,0–3,9

4,0–4,9

Leukovorin/Calciumfolinat mg/m2

15

30

45

60

 

Dos beräknas på senaste koncentrationsmätning (timme 42 bestämmer dosen timme 48 osv.)

 

Timme 48 och var 6:e timme därefter

S-metotrexat (μmol/L)

< 1,0

1,0–1,9

2,0–2,9

3,0–3,9

4,0–4,9

Leukovorin/Calciumfolinatâ mg/m2

15

30

45

60

75