Till sidinnehåll

Kurer vid behandlingssvikt och återfall, med remissionssyfte

  • B-ALL, både Ph-negativ och Ph-positiv
  • T-ALL

Förslag om val av kurer finns i Kapitel 17 Handläggning av återfall och refraktär sjukdom. Nedan beskrivs endast de kurer som inte är beskrivna på andra ställen i vårdprogrammet, FASS, NOPHO ALL 2008 och ALLTogether01.

MEA

Preparat

Dos (infusionstid)

Dagar

Mitoxantron

12 mg/m2 intravenöst (6 timmar)

1, 2, 3 och 4

Etoposid

100 mg/m2 intravenöst (1 timme)

1, 2, 3 och 4

Ara-C (cytarabin)

1 000 mg/m2 var 12:e timme intravenöst (2 timmar)

1, 2, 3 och 4

 
FLA-asparaginas

Preparat

Dos (infusionstid)

Dagar

Fludarabin

30 mg/m2 intravenöst (30 minuter)

1, 2, 3, 4 och 5

Ara-C (cytarabin)#

2 000 mg/m2 intravenöst (2 timmar)

1, 2, 3, 4 och 5

PEG-asparaginas
(Oncaspar)

1 000 E/m2 (2 timmar intravenös infusion alternativt intramuskulärt)

2 och 16

#Ara-C ges 4 timmar efter avslutad fludarabinbehandling. Lokal steroidbehandling för ögonen ges dag 1–6. Filgrastim ges enligt lokala riktlinjer, ingen kontraindikation föreligger vid ALL.

Nelarabin (Obs, endast vid T-ALL eller T-lymfoblastlymfom)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Nelarabin

1 500 mg/m2 intravenöst (2 timmar)

1, 3 och 5

Ny kur kan ges dag 21. Särskild kontroll av neurologiska biverkningar, se Fass.

Upp till två kurer kan ges efter komplett remission. Observera att behandlingen inte kan kombineras med intratekal behandling (får inte ges 1 vecka före eller 1 vecka efter given behandling).