Till sidinnehåll

Kurer vid behandlingssvikt/återfall, med remissionssyfte

  • B-ALL, både Ph-negativ och Ph-positiv
  • T-ALL

Förslag om val av kurer finns i kapitel 17 Behandling av återfall och refraktär sjukdom i vårdprogrammet. Nedan beskrivs endast de kurer som inte är beskrivna på andra ställen i vårdprogrammet, Fass eller NOPHO ALL 2008. 

MEA

Preparat

Dos (infusionstid)

Dagar

Mitoxantron

12 mg/m2 intravenöst (1 tim)

1, 2, 3 och 4

Etoposid

100 mg/m2 intravenöst (1 tim)

1, 2, 3 och 4

Ara-C (cytarabin)

1 000 mg/m2 var 12:e tim intravenöst (2 tim)

1, 2, 3 och 4

 

FLA-asparaginas

Preparat

Dos (infusionstid)

Dagar

Fludarabin

30 mg/m2 intravenöst (30 min)

1, 2, 3, 4 och 5

Ara-C (cytarabin)#

2 000 mg/m2 intravenöst (2 tim)

1, 2, 3, 4 och 5

PEG-asparaginas

1 000 mg/m2 var 12:e tim intravenöst (2 tim)

1, 2, 3, 4 och 5

(Oncasparâ)

1 000 E/m2 (2 tim intravenös inf. alt. intramuskulärt)

2 och 16 

#Ara-C ges 4 timmar efter avslutad fludarabinbehandling. Lokal steroidbehandling för ögonen ges dag 1–6. Filgrastim ges enligt lokala riktlinjer, ingen kontraindikation föreligger vid ALL.


Nelarabin (OBS, endast vid T-ALL eller T-lymfoblastlymfom)

Preparat

Dos

Dagar

Nelarabin

1 500 mg/m2 intravenöst (2 tim)

1, 3 och 5 

#Ny kur kan ges dag 21. Särskild kontroll av neurologiska biverkningar, se Fass. Upp till två kurer kan ges efter komplett remission