Till sidinnehåll

Förbehandling

För beslut om förbehandling ska ges eller inte, se kapitel 11 Primär behandling. Förbehandling inkluderande cyklofosfamid är inte tillåtet om man planerar behandling enligt ALLTogether eller NOPHO ALL 2008 (patienter 46–65 år).

Observera vikten av god vätsketillförsel samt allopurinol eller rasburikas även under förbehandlingen pga. risk för tumörlyssyndrom!

Förbehandling alternativ 1

Dag

Tablett prednisolon 60 mg/m2 (fördelat på 3 doser)

dag 1–5

                                           

Förbehandling alternativ 2

Dag

Infusion cyklofosfamid 200 mg/m2 intravenöst (1 timme)

dag 1–5

Tablett prednisolon 60 mg/m2 (fördelat på 3 doser)

dag 1–5