Till sidinnehåll

Förbehandling

För beslut om förbehandling ska ges eller inte, se kapitel 10 Val av primär behandling samt förbehandling. Förbehandling inkluderande cyklofosfamid är inte tillåtet om man planerar behandling enligt ALLTogether eller NOPHO ALL 2008 (patienter 46–65 år), och ges endast i undantagsfall.

Observera vikten av god vätsketillförsel samt allopurinol eller rasburikas även under förbehandlingen på grund av risk för tumörlyssyndrom!

Förbehandling alternativ 1

Dag

Tablett prednisolon 60 mg/m2 (fördelat på 3 doser)

1–5

Förbehandling alternativ 2

Dag

Infusion cyklofosfamid 200 mg/m2 intravenöst (1 timme)

1–5

Tablett prednisolon 60 mg/m2 (fördelat på 3 doser)

1–5