Till sidinnehåll

Ph-negativ ALL. Dosreduktion av NOPHO ALL 2008

Riktlinjer för dosreduktion av NOPHO ALL 2008

  • Biologisk ålder 46–55 år eller 56–65 år
  • B-ALL, Ph-negativ
  • T-ALL

Behandlingen följer studieprotokollet NOPHO ALL 2008 med nedanstående dosreduktioner för äldre. I originalprotokollet finns behandlingsprotokoll med ursprungsdosering, administreringsinformation, riskklassificering, utredning och toxicitetshantering.

För behandlingsöversikt, se protokollet NOPHO ALL 2008 sida 54 samt avsnitt 12.2 i detta dokument. Kurerna är benämnda på engelska med ” ”.

Nedanstående beskriver dosreduktion för SR-, IR- och HR-protokollen.

OBS! Rituximab ingår i behandlingen av B-ALL och CD20-positivitet > 20 %. 

”Induction” (NOPHO ALL 2008, sida 56 ”non-HR” respektive sida 81 ”HR”)

Ålder

Non-HR” (B-ALL med LPK < 100 x 109/L)

46-55 år

Tablett prednisolon 60 mg/m2 dag 1–21, därefter nedtrappning enligt ursprungsprotokoll (9 dagar).

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion.

Infusion rituximab 375 mg/m2 dag 8 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008, sida 56.

56-65 år

Tablett prednisolon 60 mg/m2  dag 1–21, därefter nedtrappning enligt ursprungsprotokoll (9 dagar).

Infusion vinkristin 2 mg (totaldos) dag 1, 15 och 29

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion.

Infusion rituximab 375 mg/m2 dag 8 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008, sida 56.

 

”Induction” (NOPHO ALL 2008, sida 56 ”non-HR” respektive sida 81 ”HR”)

Ålder

”HR” (T-ALL och B-ALL med LPK > 100 x 109/L)

46-55 år

Tablett dexametason 6 mg/m2 dag 1–21, därefter nedtrappning enligt ursprungsprotokoll (9 dagar).

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion.

Infusion rituximab 375 mg/m2 dag 8 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008, sida 81.

56-65 år

Tablett dexametason 10 mg/m2 dag 1–4, 9–12 och 17–20
Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion.

Infusion rituximab 375 mg/m2 dag 8 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)
I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008, sida 81.

 

Behandling efter risklassificering (NOPHO ALL 2008, översikt sida 14)

”Standard risk, SR” (NOPHO ALL 2008, sida 56–66)

Efter metotrexat intratekalt ges alltid engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion. (Gäller inte vid högdos metotrexat då leukovorin redan ingår i behandlingsschemat). Observera att PEG-asparaginas i NOPHO ALL 2008 ges enligt ”experimentarmen”, dvs. med glesare intervall, vilket numera är standardbehandling för samtliga patienter i Sverige.  

Endast dosreduktioner för protokollen beskrivs nedan.

Ålder

”Consolidation I, SR, week 5–12” (NOPHO ALL 2008, sida 59)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 ges dag 30, 43, 57 och 71 (dvs. INTE dag 85)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 35 och 64 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 ges dag 30, 43, 57 och 71 (dvs. INTE dag 85)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 35 och 64 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

“Delayed intensification I and consolidation II, SR, week 14–19”
(NOPHO ALL 2008, sida 62)

46-55 år

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 92 och 120 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/mdag 127 (dvs. samma som för yngre)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Injektion Ara-C/cytarabin 75 mg/m2, dag 115–118 (dvs. inte de sista 4 dagarna)

Tablett tioguanin (6-TG) 60 mg/m2, dag 113–119 (dvs. inte de sista 7 dagarna)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 92 och 120 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 dag 127 (dvs. samma som för yngre)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

”Maintenance I, SR, week 20–57” (NOPHO ALL 2008, sida 64)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 148 (B-ALL med CD20-positivitet > 20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 vecka 25 och 31 (dvs. samma som för yngre)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 148 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 vecka 25 och 31 (dvs. samma som för yngre)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

”Maintenance II, SR, week 58 until 2.5y from diagnosis” (NOPHO ALL 2008, sida 66)

46-55 år

Oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Behandling efter risklassificering (NOPHO ALL 2008, översikt sida 14)

”Intermediate risk, IR” (NOPHO ALL 2008, sida 67–79)

Efter metotrexat intratekalt ges alltid engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion. (Gäller inte vid högdos metotrexat eftersom leukovorin redan ingår i behandlingsschemat.) Observera att PEG-asparaginas i NOPHO ALL 2008 ges enligt ”experimentarmen, dvs. med glesare intervall”, vilket numera är standardbehandling för samtliga patienter i Sverige.

Endast dosreduktioner för protokollen beskrivs nedan. 

Ålder

”Consolidation I, IR” (NOPHO ALL 2008, sida 70)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 ges dag 30, 43, 57 och 71 (dvs. INTE dag 85)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 35 och 64 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 ges dag 30, 43, 57 och 71 (dvs. INTE dag 85)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 35 och 64 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

“Delayed intensification I and consolidation II, IR”  (NOPHO ALL 2008, sida 73)

46-55 år

Infusion daunorubicin 30 mg/m2 dag 92, 99 och 106 (dvs. INTE dag 113)

PEG-asparaginas 1 000 E/mdag 127 (dvs. samma som för yngre)

Injektion Ara-C/cytarabin 75 mg/m2 dag 129–132 (dvs. inte de sista 4 dagarna)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 92 och 120 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008.

56-65 år

Tablett dexametason 6 mg/m2 dag 92–98 och 106–113. Nedtrappas sedan under 9 dagar

Infusion vinkristin 2 mg (totaldos) intravenöst dag 92 och 106 (dvs. inte dag 99 och 113)

Infusion daunorubicin 30 mg/m2 dag 92 och 106 (dvs. inte dag 99 och 113)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 dag 127 (dvs. samma som för yngre)

Injektion Ara-C/cytarabin 75 mg/m2 dag 129–132 (dvs. inte sista 4 dagarna)

Tablett tioguanin (6-TG) 60 mg/m2 dag 127–133 (dvs. inte sista 7 dagarna)

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 92 och 120 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

”Maintenance I, IR, week 22–59” (NOPHO ALL 2008, sida 75)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 148 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 vecka 25 och vecka 31 (dvs. samma som för yngre)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

Infusion rituximab 375 mg/m2 ges dag 148 (B-ALL med CD20-positivitet >20 %)

PEG-asparaginas 1 000 E/m2 vecka 25 och vecka 31 (dvs. samma som för yngre).

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

  

Ålder

“Delayed intensification II and consolidation III, IR, week 60–65”
(NOPHO ALL 2008, sida 77)

46-55 år

Injektion Ara-C/cytosar 75 mg/m2 vecka 63 dag 24–27(dvs. inte sista 4 dagarna)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Tablett dexametason peroralt 6 mg/m2 (vecka 60 dag 1–7 samt vecka 62 dag 15–21. Nedtrappas sedan under 9 dagar).

Infusion vinkristin 2 mg (totaldos) vecka 60 och vecka 62 (2 doser ges inte)

Injektion Ara-C/cytosar 75 mg/m2 vecka 63 dag 24–27(dvs. inte sista 4 dagarna)

Tablett tioguanin (6-TG) 60 mg/m2 vecka 63 dag 22–28(dvs. inte sista 7 dagarna)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

  

Ålder

”Maintenance II, IR, week 66 until 2,5y from diagnosis”
(NOPHO ALL 2008, sida 79)

46-55 år

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

Behandling efter risklassificering (NOPHO ALL 2008, översikt sida 14)

”High risk, HR” (NOPHO ALL 2008, sida 80–96)

46-55 år och 56–65 år

Sex blockbehandlingar ges om inte allo-hSCT planeras. Starta med A1, B1 och C1. De sista tre blocken beslutas individuellt, med hänsyn till toxicitet och uppnådd MRD. Ett andra C-block bör endast övervägas till patienter som inte nått MRD < 0,1 % förrän efter block C1. Allo-hSCT kan övervägas för patienter utan samsjuklighet med HR-hSCT-kriterier enligt NOPHO ALL 2008-protokollet för patienter 1–45 år. Efter metotrexat intratekalt (även vid intratekal trippel) ges alltid engångsdos leukovorin (Calciumfolinat) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion. (Gäller inte vid högdos metotrexat eftersom leukovorin redan ingår i behandlingsschemat.)
Dosreduktioner görs generellt inte förrän remission nåtts. Därefter kan dosreduktioner enligt nedan övervägas.

 

Ålder

”HR-Block A” (NOPHO ALL 2008, sida 85)

46-55 år

Oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Infusion cyklofosfamid 440 mg/m2 dag 1–4

Infusion VP16 (etoposid) 100 mg/m2 dag 1–4

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

”HR-Block B” (NOPHO ALL 2008, sida 87)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

Tablett dexametason 20 mg/m2 och tablett merkaptopurin (6-MP) 100 mg/m2 ges dag 1–4

Infusion Ara-C/cytarabin 2 g/m2 x 2 endast dag 5

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

”HR-Block C” (NOPHO ALL 2008, sida 90)

46-55 år

Infusion fludarabin 30 mg/m2 dag 2–5

Infusion Ara-C/cytosar 2 g/m2 dag 2–5

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Infusion fludarabin 30 mg/m2 dag 2–4

Infusion Ara-C/cytosar 2 g/m2 intravenöst dag 2–4

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

Ålder

“HR-maintenance 1, week 36–102” (NOPHO ALL 2008, sida 92)

46-55 år

Högdos metotrexat dosreduceras till g/m2

Efter intratekal trippel ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Högdos metotrexat dosreduceras till 1,5 g/m2

Efter intratekal trippel ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

 

Ålder

“Delayed intensification, HR, week 99–104” (NOPHO ALL 2008, sida 94)

Om svår toxicitet uppstått under blocken kan man överväga att avstå från delar av eller hela ”delayed intensification”.

46-55 år

Injektion Ara-C/cytarabin 75 mg/m2 vecka 102 dag 24–27 (dvs. sista 4 dagarna ges inte)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

56-65 år

Injektion Ara-C/cytarabin 75 mg/m2 vecka 102 dag 24–27 (dvs. sista 4 dagarna ges inte)

Tablett dexametason 6 mg/m2, samma dagar som för övriga patienter.

Infusion vinkristin 2 mg (totaldos) vecka 99 och 101 (dvs. 2 doser ges inte)

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008

 

“HR-maintenance 2, week 105 until 2,5y from diagnosis”
(NOPHO ALL 2008, sida 96)

Efter metotrexat intratekalt ges engångsdos leukovorin (Calciumfolinatâ) 30 mg peroralt 24 timmar efter lumbalpunktion

I övrigt oförändrat enligt NOPHO ALL 2008.